Lid worden

Zoals elke vereniging heeft onze vereniging leden. Leden bepalen de koers van de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergaderingen. Het bestuur legt verantwoordelijkheid af naar de leden en de leden controleren dit beleid.Om lid te worden van Shadowzone Gaming moet je aan enkele eisen voldoen:

 1. Betrokken zijn bij de vereniging en een aantal leden hebben leren kennen;

 2. Aanwezig zijn geweest op minimaal één fysieke activiteit georganiseerd door Shadowzone Gaming
  óf
  een actieve rol spelen in de organisatie van Shadowzone Gaming;


Denk je aan deze eisen te voldoen, neem dan contact op met het bestuur. Zodra je toegelaten wordt als lid is het vereist dat je ieder kalenderjaar een contributie van 20 euro betaalt. In het eerste jaar is het contributie afhankelijk van welk kwartaal je lid wordt.


Meer weten over jouw rol als lid? Check deze pagina voor meer info!


Vul het formulier onderaan deze pagina in om een aanvraag te doen om lid te worden.

Welke voordelen heb ik als ik lid ben?

 • De goedkoopste prijs die mogelijk is voor events, anderen betalen een extra toeslag op events om vaste lasten te dekken;

 • Een 'Lid' rank in de Discord server (incl. extra rechten en extra channels);

 • Toegang tot onze Whatsapp groepen;

 • Voorrang bij de events als er een beperkt aantal plekken zijn;

 • Je kunt emoji's gebruiken van andere Discord servers in onze Discord server (mits je Discord Nitro hebt)

 • Toegang tot extra Minecraft servers

 • Toegang en stemrecht op de algemene ledenvergaderingen

 • Alle andere voordelen met betrekking tot lidmaatschap van een vereniging zoals omschreven in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Wat is het verschil tussen donateurs en leden?

Kort gezegd is het verschil in rechten dat leden stemrecht hebben. Het verschil in plichten zit vooral in dat leden een actieve en betrokken rol in de vereniging moeten spelen en dat leden de jaarlijkse contributie moeten betalen, terwijl de enige eis voor donateurs is dat zij alleen maar de minimale jaarlijkse bijdrage aan donaties hoeven te betalen.

Kun je het lidmaatschap ten allen tijde opzeggen?

Nee, dit kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar aan met de inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Hierop is uitzondering mogelijk. Dat is wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Bekijk voor de specifieke regels met betrekking tot beëindiging van het lidmaatschap de statuten.


 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, is het desbetreffende lid de contributie van dat jaar alsnog voor het geheel verschuldigd.

 • Als de contributie is verhoogd mag een lid niet zijn lidmaatschap stopzetten om het betalen van deze contributie uit de weg te gaan.