Jaarrapporten

Op deze pagina staan de financiële resultaten en verwachtingen van ieder verenigingsjaar. Ook kun je hier het jaarverslag vinden van het bestuur. Deze documenten worden ieder verenigingsjaar geüpload na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

2022

Wordt na toestemming van de Algemene Ledenvergadering openbaar gemaakt

2021

Financieel Jaaroverzicht 2021

Jaarverslag 2021

2020

Financieel Jaaroverzicht 2020